| Szkolenia operatorów maszyn i urządzeń |

Szkolenia operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

organizujemy szkolenia operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których niezbędne są uprawnienia państwowe.

Szkolenia prowadzone są zgodnie z programami nauczania opracowanymi przez Instytut Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Termin szkoleń – w sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 609-205-896  

Zakres kursu

Pełen wykaz tych maszyn i urządzeń zawarty jest w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE STOSOWANE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH, DO OBSŁUGI KTÓRYCH WYMAGANE JEST ODBYCIE SZKOLENIA I UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU ZE SPRAWDZIANU

 • Rusztowania budowlano montażowe metalowe
 • Agregaty tynkarskie kl. III
 • Elektrownie polowe kl. III
 • Sprężarki przewoźne kl. III
 • Pompy do mieszanki betonowej kl. III
 • Maszyny do stabilizacji gruntów kl. III
 • Żurawie samojezdne
 • Podesty ruchome
 • HDS-y
 • Wózki jezdniowe
 • Koparkoładowarki kl. III
 • Koparki jednonaczyniowe kl. III, kl. II, kl. I
 • Ładowarki jednonaczyniowe kl. III, kl. II, kl. I
 • Spycharki kl. III, kl. II, kl. I
 • Walce drogowe kl. III
 • Równiarki kl. III, kl. II
 • Wielozadaniowe nośniki osprzętów
 • Kruszarki kl. III
 • Maszyny do produkcji mieszanek betonowych kl. III, II
 • Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne kl. III
 • Przecinarki do nawierzchni dróg kl. III
 • Narzędzia udarowe ręczne
 • Piły mechaniczne do ścinki drzew kl. III
 • Betoniarki kl. III

Wymagania dla kandydatów

 • ukończone 18 lat
 • aktualne zaświadczenie lekarskie (oryginał), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyny lub urządzenia określonej specjalnośc

kontakt KONTAKT

dodatkowe informacje
609-205-896
Bartosz Niedzielski

pirum