|Kwalifikacja Wstępna / Wstępna przyśpieszona |

Kwalifikacja wstępna - dotyczy kandydatów do wykonywania zawodu kierowcy, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.

Kwalifikacja Wstępna przyśpieszona

Prowadzimy kursy w zakresie kat. C1,C,C1+E,C+E (powyżej 21 lat) oraz w zakresie kat. D1,D,D1+E,D+E (powyżej 23 lat)

INFORMACJA O KWALIFIKACJI WSTEPNEJ PRZYŚPIESZONEJ

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:

- w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych.

W części specjalistycznej:

- 35 godzin zajęć teoretycznych,

- 2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych,

- 8 godzin praktycznych zajęć w ruchu drogowym.

Kwalifikacja Wstępna

Prowadzimy kursy w zakresie kat. C1,C,C1+E,C+E (18 - 21 lat) oraz w zakresie kat. D1,D,D1+E,D+E (21-23 lat)

INFORMACJA O KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:

- w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych.

W części specjalistycznej:

- 65 godzin zajęć teoretycznych,

- 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,

- 4 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych.

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii:

- D1,D1+E,D,D+E - wydane przed 10 września 2008r.

- C1,C1+E,C,C+E - wydane przed 10 września 2009r.3

kontakt KONTAKT

dodatkowe informacje
609-205-896
Bartosz Niedzielski

pirum